vineri, 15 aprilie 2011

Traduceri legalizate

Ii răspunse cu blîndeţea   ochilor   ei   albaştri, uşor exoftalmici. Jane Helier sparse  tăcerea.
—    Spuneţi-mi,   această   doamnă   Carpen-ter arăta bine ?
—    Da, în felul ei, dar... nimic deosebit.
—    Avea o voce plăcută, îşi aminti colone-lul Bantry.
—    De felină, că altfel nu-i pot «spune. Era o pisicuţă, aprecie doamna Bantry.
—    Şi ţie ţi se va spune aşa într-o bună zi, Dolly.
—    Nu-mi displace să fiu o pisicuţă în cer-cul prietenilor mei, zise doamna Bantry. Dar, oricum, eu nu agreez femeile, ştii şi tu. Pre-fer bărbaţii şi florile.
—    Aveţi excelente gusturvn-am ce spune, interveni Sir Henry. Mai ales, în a-i pune pe bărbaţi pe primul loc.
—    O chestiune de tact, lămuri doamna Bantry.. Ei, dar să revenim la problema noas-tră. Cred că v-am relatat totul corect, nu, Arthur ?
—    Da, draga mea. Oricum, nu cred că ci-neva se îndoieşte de acest lucru.
—    Şi acum, dumneavoastră. Doamna Ban-try arătă cu degetul înspre Sir Henry.
—    O s-o iau mai pe ocolite, pentru că, ve-deţi  dumneavoastră, nu am certitudinea ca-
O traduceri legalizate este o traducere executata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei pentru limba respectiva si apoi legalizata la notar. Practic, legalizarea acesteia consta in legalizarea semnaturii traducatorului care a efectuat, semnat si stampilat traducerea
Va oferim traduceri legalizate pentru o serie de acte oficiale, precum :
zului. Să-l luăm pe Sir Ambrose. El n-ar fi apelat la această modalitate de sinucidere ; pe de altă parte, nu-ar fi cîştigat nimic de pe urma morţii fetei. Deci, îl scoatem de ,pe lista suspecţilor. Domnul Curle. N-avea nici un motiv să dorească moartea fetei. Iar dacă ţinta otrăvirii ar fi fost Sir Ambrose, moti-vul ar fi că furase vreun manuscript rarisim. Nu stă în picioare, deci şi domnul Curle este scos de pe lista suspecţilor, în pofida suspi-ciunilor doamnei Bantry. Domnişoara Wye. N-ar fi avut nici un motiv să-1 omoare pe Sir Ambrose, în schimb ar fi putut dori moartea Sylviei. Rîvnea la inima şi la mîna logodnicului acesteia, după cum am aflat şi din cele traduceri autorizate relatate de doamna Bantry. Ea a fost cu Sylvia dimineaţa în grădină, aşa că a avut posibilitatea să culeagă frunzele otrăvi-toare. Domnişoara Wye rămîne pe listă. iTî-nărul Lorimer. Avea motive pentru ambele cazuri. Dacă scăpa de fată, putea să se în-soare cu cealaltă. Deşi e cam drastic să uciJi pentru un asemenea motiv cînd o logodnă se desface atît de uşor în zilele noastre. Dacă ar fi murit Sir Ambrose, s-ar fi însurat cu o fată bogată, nu cu una săracă. Acest as-pect are importanţă sau nu, în funcţie rie si-tuaţia lui financiarâ.  Dacă se   descoperă   că