vineri, 15 aprilie 2011

Foraje puturi

Dr. Lloyd îşi drese vocea.
—    Mă gîndeam la ceva. Doamnă jBantry, spuneţi că şi dumneavoastră aţi fost bol-navă ?
—    Ba bine că nu ! Şi Arthur ! Şi toţi cei-lalţi.
—    Deci, toţi, zise doctorul. întelegeţi la ce mă gîndesc ? Cine a plănuit totul a actionat ciudat : fie că a mers la marele risc, fie că n-a ţinut cont de viaţa niciunuia. E greu de crezut că un om poate, în mod voit, să otră-vească opt oameni în scopul înlăturării unuia singur.
—    înteleg unde bateţi, zise Sir Henry me-ditativ. Mărturisesc că şi eu m-am gîndit la acest aspect.
—    Putea să se otrăvească şi pe sine, adă-ugă Jane Helier.
—    A lipsit cineva de la masă în seara aceea ? întrebă Miss Marple.
Doamna Bantry clătină din cap :
—    Toată lumea a fost acolo.
—    în afară de domnul Lorimer, presupun, draga mea. El nu locuia în casă, nu ?
—    Nu, dar în seara aceea a cinat cu ,noi, zise doamna Bantry.
—    Aha ! Miss Marple îşi schimbă vocea : Asta-i cu totul altceva.
 Executam foraje puturi pentru apa, foraje de mica si mare adancime, denisipari, piloni de sustinere, intretineri puturi, epuismente. Executam foraje si pentru incalzire cu pompe de caldura.
Avand o echipa de specialisti si folosind tehnologii superioare sistemelor de foraje puturi apa clasice executam puturi de calitate intr-un timp foarte scurt.
Se arătă încruntată şi uşor agitată.
—    Ce proastă sînt, murmură ea, chiar proastă.
—    Vă mărturisesc că acest aspect rnă sur-prinde, Lloyd, zise Sir Henry. Cum se putea asigura cineva că fata şi numai fata va primi doza fatală ?
—    Nu putea, zise doctorul. Asta mă face să cred altceva. Dar dacă presupunem că nu fata a fost victima prevăzută ?
—    Cum ?
—    în toate cazurile de otrăvire cu mîn-care rezultatul este * nesigur. Cîtiva oameni mănîncă aceeaşi mîncare. Ce se întîmplă ? Unul sau doi sînt uşor bolnavi, doi sau mai multi sînt serios afectati, iar unul moare. Cam aşa e : nimic nu e sigur. Dar există ca-zuri unde intervine un alt factor. Digitalina este un medicament care acţionează direct asupra inimii — după cum v-am mai spus, este şi prescris în unele cazuri. Acum, în casă exista o singură persoană care suferea de inimă. Dacă el era victima aleasă ? Doza care pentru ceilalţ.i nu ar fi fost fatală ar fi fost fatală pentru el — cam aşa trebuie să fi gîn-dit ucigaşul. Că lucrurile s-au întîmplat alt-fel, este dovada a ceea   ce   tocmai   vă   spu-