luni, 25 aprilie 2011

Traduceri araba

Acum vreo jumătate de oră. S-a prezentat ca venind din partea domnişoarei Elizabeth Penn. Omul a fost încîntat de miniaturi şi i-a plătit fărâ întîrziere.
—    Acum o jumătate de oră... înainte de a ajunge noi aici.
Poirot zimbi enigmatic.
—    Autocareie Speedy sînt într-adevăr ra-pide, dar o maşinâ traduceri araba rapidă de la, să zicem, Monkhampton ar ajunge aici cu cel puţin o oră înaintea noastră.
—    Şi acum ce facem ?
—    Drăguţul de Hastings !... Practic ca in-totdeauna. Vom informa poliţia, vom face tot ce ne stâ în putinţă pentru mademoise^e Durrant şi... da, cred că în final vom ave; o discuţie cu domnul Wood, ca să clarificăm lucruriie.
Am pus în aplicare de îndată acest plan. Sărmana domnişoară Durrant era traduceri romana araba foarte abă-tută, temîndu-se ca nu cumva mătuşa să dea vina pe ea.
—    Ceea ce probabil că va şi face, observă Poirot cînd ne îndreptam spre hotelul „Plaja mării" unde locuia domnul Wood. Şi pe bună dreptate. Ce idee, să laşi lucruri în valoare de cinci sute de lire într-o valiză, îar tu sâ mergi hniştit la masă ! în orice caz, mon ami, sînt vreo două sau trei lucruri curioase le-gate de acest caz. De pildă, traduceri araba romana de ce caseta aceea a fost forţată ?
—    Pentru a fi  extrase miniaturile.
—    Dar nu cumva asta e o prostie ? Să presupunem că hoţul forţează bagajul la ora prînzului sub pretextul că ar fi al său. Nu crezi că ar fi fost mult mai uşor să deschidă valiza, să transfere caseta nedeschisă î.n pro-pria valizâ şi apoi să dispară, decît să se chi-nuie să traducator araba forţeze închizătoarea ?
—    Poate voia să se asigure că miniaturile erau înăuntru.
Poirot nu părea prea traduceri legalizate araba convins de ipoteza mea, dar tocmai eram introduşi în aparta-mentul domnului Wood, aşa că nu am mai avut vreme de comentarii.
De la bun început mi-a displăcut acest domn Baker Wood.
Era un tip masiv şi vulgar. îmbrăcat cu ex-cesivă .eleganţă şi, pe deasupra, împodobit cu un inel cu diamant mare. Te izbea imediat fanfaronada lui gălăgiqasă.
Bineînţeles că nu suspectase nimic ca fiind nelalocul lui. Ar fi trebuit ? Femeia i-a spus că are miniaturile. Nişte exemplare deose-bite ! Dacâ avea traduceri autorizate araba seria banilor ? Ei, asta-i bună ! Şi, mă rog, cine era acest domn... cum

vineri, 15 aprilie 2011

Traduceri legalizate

Ii răspunse cu blîndeţea   ochilor   ei   albaştri, uşor exoftalmici. Jane Helier sparse  tăcerea.
—    Spuneţi-mi,   această   doamnă   Carpen-ter arăta bine ?
—    Da, în felul ei, dar... nimic deosebit.
—    Avea o voce plăcută, îşi aminti colone-lul Bantry.
—    De felină, că altfel nu-i pot «spune. Era o pisicuţă, aprecie doamna Bantry.
—    Şi ţie ţi se va spune aşa într-o bună zi, Dolly.
—    Nu-mi displace să fiu o pisicuţă în cer-cul prietenilor mei, zise doamna Bantry. Dar, oricum, eu nu agreez femeile, ştii şi tu. Pre-fer bărbaţii şi florile.
—    Aveţi excelente gusturvn-am ce spune, interveni Sir Henry. Mai ales, în a-i pune pe bărbaţi pe primul loc.
—    O chestiune de tact, lămuri doamna Bantry.. Ei, dar să revenim la problema noas-tră. Cred că v-am relatat totul corect, nu, Arthur ?
—    Da, draga mea. Oricum, nu cred că ci-neva se îndoieşte de acest lucru.
—    Şi acum, dumneavoastră. Doamna Ban-try arătă cu degetul înspre Sir Henry.
—    O s-o iau mai pe ocolite, pentru că, ve-deţi  dumneavoastră, nu am certitudinea ca-
O traduceri legalizate este o traducere executata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei pentru limba respectiva si apoi legalizata la notar. Practic, legalizarea acesteia consta in legalizarea semnaturii traducatorului care a efectuat, semnat si stampilat traducerea
Va oferim traduceri legalizate pentru o serie de acte oficiale, precum :
zului. Să-l luăm pe Sir Ambrose. El n-ar fi apelat la această modalitate de sinucidere ; pe de altă parte, nu-ar fi cîştigat nimic de pe urma morţii fetei. Deci, îl scoatem de ,pe lista suspecţilor. Domnul Curle. N-avea nici un motiv să dorească moartea fetei. Iar dacă ţinta otrăvirii ar fi fost Sir Ambrose, moti-vul ar fi că furase vreun manuscript rarisim. Nu stă în picioare, deci şi domnul Curle este scos de pe lista suspecţilor, în pofida suspi-ciunilor doamnei Bantry. Domnişoara Wye. N-ar fi avut nici un motiv să-1 omoare pe Sir Ambrose, în schimb ar fi putut dori moartea Sylviei. Rîvnea la inima şi la mîna logodnicului acesteia, după cum am aflat şi din cele traduceri autorizate relatate de doamna Bantry. Ea a fost cu Sylvia dimineaţa în grădină, aşa că a avut posibilitatea să culeagă frunzele otrăvi-toare. Domnişoara Wye rămîne pe listă. iTî-nărul Lorimer. Avea motive pentru ambele cazuri. Dacă scăpa de fată, putea să se în-soare cu cealaltă. Deşi e cam drastic să uciJi pentru un asemenea motiv cînd o logodnă se desface atît de uşor în zilele noastre. Dacă ar fi murit Sir Ambrose, s-ar fi însurat cu o fată bogată, nu cu una săracă. Acest as-pect are importanţă sau nu, în funcţie rie si-tuaţia lui financiarâ.  Dacă se   descoperă   că

Foraje puturi

Dr. Lloyd îşi drese vocea.
—    Mă gîndeam la ceva. Doamnă jBantry, spuneţi că şi dumneavoastră aţi fost bol-navă ?
—    Ba bine că nu ! Şi Arthur ! Şi toţi cei-lalţi.
—    Deci, toţi, zise doctorul. întelegeţi la ce mă gîndesc ? Cine a plănuit totul a actionat ciudat : fie că a mers la marele risc, fie că n-a ţinut cont de viaţa niciunuia. E greu de crezut că un om poate, în mod voit, să otră-vească opt oameni în scopul înlăturării unuia singur.
—    înteleg unde bateţi, zise Sir Henry me-ditativ. Mărturisesc că şi eu m-am gîndit la acest aspect.
—    Putea să se otrăvească şi pe sine, adă-ugă Jane Helier.
—    A lipsit cineva de la masă în seara aceea ? întrebă Miss Marple.
Doamna Bantry clătină din cap :
—    Toată lumea a fost acolo.
—    în afară de domnul Lorimer, presupun, draga mea. El nu locuia în casă, nu ?
—    Nu, dar în seara aceea a cinat cu ,noi, zise doamna Bantry.
—    Aha ! Miss Marple îşi schimbă vocea : Asta-i cu totul altceva.
 Executam foraje puturi pentru apa, foraje de mica si mare adancime, denisipari, piloni de sustinere, intretineri puturi, epuismente. Executam foraje si pentru incalzire cu pompe de caldura.
Avand o echipa de specialisti si folosind tehnologii superioare sistemelor de foraje puturi apa clasice executam puturi de calitate intr-un timp foarte scurt.
Se arătă încruntată şi uşor agitată.
—    Ce proastă sînt, murmură ea, chiar proastă.
—    Vă mărturisesc că acest aspect rnă sur-prinde, Lloyd, zise Sir Henry. Cum se putea asigura cineva că fata şi numai fata va primi doza fatală ?
—    Nu putea, zise doctorul. Asta mă face să cred altceva. Dar dacă presupunem că nu fata a fost victima prevăzută ?
—    Cum ?
—    în toate cazurile de otrăvire cu mîn-care rezultatul este * nesigur. Cîtiva oameni mănîncă aceeaşi mîncare. Ce se întîmplă ? Unul sau doi sînt uşor bolnavi, doi sau mai multi sînt serios afectati, iar unul moare. Cam aşa e : nimic nu e sigur. Dar există ca-zuri unde intervine un alt factor. Digitalina este un medicament care acţionează direct asupra inimii — după cum v-am mai spus, este şi prescris în unele cazuri. Acum, în casă exista o singură persoană care suferea de inimă. Dacă el era victima aleasă ? Doza care pentru ceilalţ.i nu ar fi fost fatală ar fi fost fatală pentru el — cam aşa trebuie să fi gîn-dit ucigaşul. Că lucrurile s-au întîmplat alt-fel, este dovada a ceea   ce   tocmai   vă   spu-

Scoala de soferi

—    Trebuie s-o spuneţi, zise Sir Henry.Oricîte scrupule aţi avea. nu trebuie /să ne ascundeţi nimic.
—    Atunci, iată despre ce e vorba : într-o seară, de fapt chiar în seara   premergătoare tragediei, m-am plimbat întîmplător   pe   terasă înainte de cină. Fereastra camerei de zi era deschisă. Şi i-am văzut pe Jerry Lorime'r şi pe Maud Wye. El... el o săruta. Nu ştiam dacă e ceva întîmplător sau, mă rog, -mai ştiu eu ce altceva. Ştiam că lui Sir Ambrose nu i-a   plăcut   niciodată Jerry   Lorimer,   deci îl
cunoştea ce fel de tînăr era. Dar de un lucru sînt sigură : fata aceea, Maud Wye, [1 iubea nespus de mult. De-aţi fi văzut-o cum îl privea cînd nu îi observa nimeni.   Şi   cred,   de fapt, că erau mai potriviţi ei doi decît Sylvia cu el.
—    Vreau să vă întreb ceva înainte !ca Miss Marple să aibă cuvîntul, zise Sir Henry. Vreau să ştiu dacă, după tragedie, Jerry__Lo-rimer s-a căsătorit cu Maud Wye ?
—    Da, după şase luni, confirmă doamna Bantry.
—    Şeherezado, Şeherezado, şi cînd mă gîndesc ce simplu ne~ai spus această poveste la început. Şi uite ce  palpitantă   a   devenit, zise Sir Henry. Oase goale şi cînd te gîndeşti cîtă carne găsim acum pe ele.
scoala de soferi este cea care va ofera tot sprijinul pentru a descoperi libertatea de miscare si bucuria de a conduce odata cu constientizarea responsabilitatii pe care o are fiecare sofer.
Va invitam sa studiati conditiile de inscriere si preturile cursurilor in paginile urmatoare, iar daca gasiti de cuviinta sa va alaturati familiei soferilor puteti sa ne contactati.
—    Nu vorbi aşa, spuse doamna Bantry. Şi nu folosi cuvîntul .carne. Vegetarienii o fac. Ei obişnuiesc să spună : ,,eu nu mănînc nici-odată carne", o spun într-un fel de-ţi taie cheful să-ţi mai mănînci friptura. Domnul Curle era vegetarian. El mînca ceva foarte special la micul dejun. Bătrîneii aceştia cu bărbi sînt întotdeauna ciudaţi. Au şi un fel de lenjerie de corp...
—    Ce naiba, Dolly, spuse soţul ei, ce ştii tu despre lenjeria de corp a domnului Curle ?
—    Nimic, zise doamna Bantry cu demni-tate. Doar stăteam şi mă gîndeam.
—    îmi schimb afirmaţia anterioară, spuse Sir Henry. Prezentarea personajelor e foarte interesantă, parcă le. şi văd aievea... Miss Marple, aveţi cuvîntul.
—    Firea omului e întotdeauna foarte cu-rioasă, Sir Henry. E ciudat să vezi cum anu-mite tipuri tind întotdeauna să acţioneze în acelaşi fel.
—    Două femei şi un bărbat, vechiul şi eternul triunghi uman, continuă Sir Henry. îmi imaginez că aceasta este baza cazului nostru.