luni, 25 aprilie 2011

Traduceri araba

Acum vreo jumătate de oră. S-a prezentat ca venind din partea domnişoarei Elizabeth Penn. Omul a fost încîntat de miniaturi şi i-a plătit fărâ întîrziere.
—    Acum o jumătate de oră... înainte de a ajunge noi aici.
Poirot zimbi enigmatic.
—    Autocareie Speedy sînt într-adevăr ra-pide, dar o maşinâ traduceri araba rapidă de la, să zicem, Monkhampton ar ajunge aici cu cel puţin o oră înaintea noastră.
—    Şi acum ce facem ?
—    Drăguţul de Hastings !... Practic ca in-totdeauna. Vom informa poliţia, vom face tot ce ne stâ în putinţă pentru mademoise^e Durrant şi... da, cred că în final vom ave; o discuţie cu domnul Wood, ca să clarificăm lucruriie.
Am pus în aplicare de îndată acest plan. Sărmana domnişoară Durrant era traduceri romana araba foarte abă-tută, temîndu-se ca nu cumva mătuşa să dea vina pe ea.
—    Ceea ce probabil că va şi face, observă Poirot cînd ne îndreptam spre hotelul „Plaja mării" unde locuia domnul Wood. Şi pe bună dreptate. Ce idee, să laşi lucruri în valoare de cinci sute de lire într-o valiză, îar tu sâ mergi hniştit la masă ! în orice caz, mon ami, sînt vreo două sau trei lucruri curioase le-gate de acest caz. De pildă, traduceri araba romana de ce caseta aceea a fost forţată ?
—    Pentru a fi  extrase miniaturile.
—    Dar nu cumva asta e o prostie ? Să presupunem că hoţul forţează bagajul la ora prînzului sub pretextul că ar fi al său. Nu crezi că ar fi fost mult mai uşor să deschidă valiza, să transfere caseta nedeschisă î.n pro-pria valizâ şi apoi să dispară, decît să se chi-nuie să traducator araba forţeze închizătoarea ?
—    Poate voia să se asigure că miniaturile erau înăuntru.
Poirot nu părea prea traduceri legalizate araba convins de ipoteza mea, dar tocmai eram introduşi în aparta-mentul domnului Wood, aşa că nu am mai avut vreme de comentarii.
De la bun început mi-a displăcut acest domn Baker Wood.
Era un tip masiv şi vulgar. îmbrăcat cu ex-cesivă .eleganţă şi, pe deasupra, împodobit cu un inel cu diamant mare. Te izbea imediat fanfaronada lui gălăgiqasă.
Bineînţeles că nu suspectase nimic ca fiind nelalocul lui. Ar fi trebuit ? Femeia i-a spus că are miniaturile. Nişte exemplare deose-bite ! Dacâ avea traduceri autorizate araba seria banilor ? Ei, asta-i bună ! Şi, mă rog, cine era acest domn... cum